Ydelser

Rådgivning om tilgængelighed og Universelt Design / Design for Alle 
Rie Ollendorff Architects tilbyder særlige kompetencer og uddannelser indenfor tilgængelighed og Universelt Design / Design for Alle. Vi rådgiver og gennemfører opgaver indenfor tilgængeligt byggeri, bygningsnære udearealer, færdselsarealer, Universelt Design / Design for Alle og brugerinddragende innovation, for såvel offentlige som private aktører. Rådgivningen bygger på mange års erfaring med projektering og projektledelse af tilgængeligt byggeri, udarbejdelse af tilgængelighedsvejledninger, viden om funktionsnedsættelse, samarbejde med handicaporganisationer, bruger-inddragelse, analysemetoder og levering af løsningsforslag.

Rie Ollendorff Architects udfører tilgængelighedsopgaver og gransker projekter med fokus på tilgængelighed og Universelt Design/ Design for Alle, herunder indledende gennemgang af projekter fra byggeprogram til hovedprojekt, nybyggeri eller ombygninger.

Rie Ollendorff Architects har et stort netværk blandt eksperter som SBi, handicaporganisationer og leverandører, som inddrages efter behov ved løsning af opgaver.

Projektledelse
Rie Ollendorff Architects har mange års erfaring med at planlægge, organisere og styre projekter og tilbyder projektledelse målrettet den givne opgave. Vi har solide rådgivningskompetencer og -referencer indenfor tilgængelighed og wayfinding.

Rådgivning om wayfinding 
Rie Ollendorff Architects har særlige kompetencer i wayfinding og procesinnovation. Opgaver løses ved registrering, informations indsamling, brugerinddragelse, helhedsorienteret analyse, herunder orienteringsproblemer og konkrete løsnings forslag. Ved definition af brugertyper og helhedsorienteret analyse af Brugerens rejse gennem bygningskomplekset, udarbejdes et beslutnings grundlag. Opgaver munder ud i leverancer af skriftlig analyse og behovsafklaring og / eller konkrete fysiske tiltag. Proces og metode tilpasses det enkelte projekt i samarbejde med kunden.

Procesrådgivning 
Helhedsorienterede koncepter udvikles i tæt samarbejde med kunden, interessenter og på baggrund af brugerundersøgelser. De bedste resultater opnås gennem brugerinvolvering, da det sikrer ejerskab til projekterne. Ved at inddrage og involvere brugere i procesforløb, opnås evidens og optimalt perspektiv i løsnings modeller for bedre design, wayfinding og tilgængelighed.

Rie Ollendorff Architects ApS råder over specifik faglighed, der på baggrund af en tværfaglig horisont, analyserer og kortlægger yderst komplekse forhold.