Uganda

Tilgængelighedsstandard 

Rie Ollendorff har udarbejdet Afrikas første tilgængelighedsstandard i Uganda, udsendt som tilgængelighedskonsulent af Dansk Handicapforbund. Opgaven var at give faglig støtte til UNAPD (Uganda National Action on Physical Disability), som er en organisation for mennesker med fysisk handicap. UNAPD havde selv arbejdet med vejledningen i et års tid, men manglede de faglige kompetencer til at gennemføre opgaven.
Siden er standarden blevet føje til gældende regler, og der er store forhåbninger om, at den vil blive brugt i det kommende bygningsreglement.

Opgaven indeholdt bl.a.

  • Sparring, samarbejde og uddannelse af UNAPD´s personale i forhold til udarbejdelse af standarden.
  • Registrering af eksisterede tilgængelighedsforhold i Kampala og omkringliggende landsbyer, herunder særlige forhold som (handicap)latriner og brønde.
  • Møde med forskellige myndigheder for kortlægning af national byggelovgivning.
  • Samarbejde med myndigheder og udpegning af lokal arkitekt, som garant for tilpasning af tilgængelighedskrav til lokal kontekst.
  • Undervisning af UNAPD i forhold til tilgængelighed samt brug af standarden.
  • Udarbejdelse af standard – engelsk version.
  • Udarbejdelse af illustrationer til standard.
  • Udarbejdelse af tjekliste til standarden – engelsk version.
  • Personlig aflevering og efterfølgende godkendelse af standard ved ’Ministeriet for handicappede og ældre’.
tilgængelig latrin