Uganda

Tilgængeligt latrin 

Rie Ollendorff Architects er tilgængelighed- og proceskonsulent i forbindelse med udvikling af et tilgængeligt latrin i Uganda. Projektet udarbejdes i samarbejde med Dansk Handicapforbund, Sille Askefrø Bjørn, Arkitema og Erik Thorbjorn Norremark, UBU (Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling). Projektet har til formål at udvikle, teste og implementere en omkostningseffektiv model for handicaplatriner, for dermed at støtte UNAPDs (Uganda National Action on Physical Disability), arbejde for at påvirke myndighederne til at indkalkulere velfungerende handicaplatriner i fremtidige skolebyggerier i Uganda.

Projektet er en opfølgning på UNAPD og Rie Ollendorffs udarbejdelse af tilgængeligheds-standarderne i 2008.

Tilgængelige latriner
tilgængelig latrin