Glostrup Hospital

Wayfinding og brugerens rejse

På Glostrup Hospital er Rie Ollendorff Architects wayfindingkonsulent på et innovativt wayfindingprojekt der skal hjælpe brugeren med at finde vej.
Udviklingen af konceptet tager afsæt i hele hospitalskomplekset, og vil i første omgang udføres som et idékatalog, der omfatter flere løsningsmodeller og virkemidler.
Afklaring af behov og udarbejdelse af idékatalog for wayfinding, udføres på basis af en ekspertanalyse hos rådgiver, et forudgående demonstrationsprojekt og dets anbefalinger, konkrete observationer på Glostrup Hospital, samt kortlægning af eksisterende wayfindingforhold i workshop med repræsentanter for personale.
Udvalgte løsningsmodeller og virkemidler afprøves i et pilotområde, som testes sammen med brugerne. På baggrund heraf udpeger Glostrup Hospital det koncept, der skal skaleres op og udbredes på hele hospitalet.
Projektet tager udgangspunkt i Brugerens rejse som er nærmere beskrevet her: Profil: Proces og metode – Brugerens rejse

Projektet udføres i tæt dialog med Driftsafdelingen og Kommunikationsafdelingen på Glostrup Hospital.

Brugerens rejse:

 

Brugerens rejse 3

wayfinding glostrup hospital

Foto og illustration: Gottlieb Paludan Architects

glostrup_hospital_workshop