Dansk Blindesamfund

webbaseret tilgængelighedsvejledning

Rie Ollendorff Architects er i 2014 tilgængelighedskonsulent og redaktør på udarbejdelse af en større webbaseret tilgængelighedsvejledning – Tilgængelighed for blinde og svagsynede. En vejledning om adgang til omgivelserne udgivet af Dansk Blindesamfund. Vejledningen er en ny og revideret af tilgængelighedsvejledning ’Tilgængelighed i Detaljen’ der i 2004 blev udgivet som 6 hæfter. Vejledningen er opdateret med den viden og erfaring der er opnået de seneste år på tilgængeligheds-området, med særligt fokus på synshandicappedes behov. Desuden er vejledningen forbedret i forhold til format, form, indhold og søgemuligheder.

Den webbaserede vejledning er målrettet fagpersoner og Dansk Blindesamfunds tillidsfolk, og kan anvendes som opslagsværk i forbindelse med planlægning og projektering og som undervisnings-materiale på fagskolerne.

I forbindelse med redaktionsarbejdet, er der foretaget en brugerundersøgelse ved en række rådgivere, herunder arkitekter i offentlige og private virksomheder, samt tillidsfolk ved Dansk blindesamfund, for bl.a. at kortlægge hvilken gennemslagskraft publikationen har haft hidtil, og hvilke ønsker og behov der er til den nye webbaserede vejledning.

Vejledningen er at finde på Dansk Blindesamfunds hjemmeside.
blind.dk/maerkesager/tilgaengelighed/tilgaengelighed-for-blinde-og-svagsynede-tibs