Wayfinding og tilgængelighed glostrup hospital

Læs mere om projekt på Glostrup hospital Glostrup hospital

Wayfinding og brugerens rejse
På Glostrup Hospital er Rie Ollendorff Architects wayfindingkonsulent på et innovativt wayfindingprojekt der skal hjælpe brugeren med at finde vej. Udviklingen af konceptet tager afsæt i hele hospitalskomplekset, og vil i første omgang udføres som et idékatalog, der omfatter flere løsningsmodeller og virkemidler.

tilgængelig latrin i Uganda

Læs mere om projekt med tilgængelige latriner i Uganda   Uganda

Tilgængeligt latrin
Rie Ollendorff Architects er tilgængeligheds- og proceskonsulent i forbindelse med udvikling af et tilgængeligt latrin i Uganda. Projektet udarbejdes i samarbejde med Dansk Handicapforbund, Sille Askefrø Bjørn, Arkitema og Erik Thorbjorn Norremark, UBU (Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling).

Dansk blindesamfund

Læs mere om Rie Ollendorff's tilkgængeligheds vejledning for Dansk Blindesamfund   Dansk Blindesamfund

Webbaseret tilgængelighedsvejledning
Rie Ollendorff Architects er i 2014 tilgængelighedskonsulent og redaktør på udarbejdelse af en større webbaseret tilgængelighedsvejledning – Tilgængelighed for blinde og svagsynede. En vejledning om adgang til omgivelserne udgivet af Dansk Blindesamfund.

Uganda tilgængeligsstandard

Læs mere om projekt med tilgængeligheds standarder i Uganda   Uganda

Tilgængelighedsstandard
Rie Ollendorff har udarbejdet Afrikas første tilgængelighedsstandard i Uganda, udsendt som tilgængelighedskonsulent af Dansk Handicapforbund. Opgaven var at give faglig støtte til UNAPD (Uganda National Action on Physical Disability), som er en organisation for mennesker med fysisk handicap.