Brugerens rejse

Illustration: Gottlieb Paludan Architects

Profil
Rie Ollendorff Architects er en konsulent- og projektvirksomhed, med særlige kompetencer indenfor wayfinding, procesinnovation, tilgængelighed og Universelt Design / Design for Alle, der gennem mange år har oparbejdet solid erfaring på området – blandt andet fra samarbejde med handicaporganisationer, stations-moderniseringer, udarbejdelse af tilgængelighedsvejledninger og bygherrerådgivning på hospitaler.

Rie Ollendorff Architects har et professionelt netværk blandt eksperter og interessenter, heriblandt handicaporganisationer, leverandører og SBi, som ofte inddrages i løsningen af opgaverne. Samarbejdet styrker og sætter flere vinkler og perspektiver på opgaven.

Rådgivning omfatter blandt andet rådgivning i wayfinding og Brugerens rejse i større bygningskomplekser, analyser, granskning, produktudvikling, procesrådgivning og projektledelse indenfor tilgængelighed, Universelt Design og Design for Alle. Tilgangen er helhedsorienteret og brugerinddragende innovation en del af processen. Proces og metode tilpasses det enkelte projekt og klientens behov, tid, og økonomi.

Rie Ollendorff Architects arbejder dedikeret og visionært med helhedsorienterede løsninger indenfor wayfinding, Universelt Design og tilgængelighed og anvender metoder, der skaber forankring og ejerskab hos brugerne. Definition af brugertyper og anvendelse af metoder som Brugerens rejse gennem bygningskomplekser anvendes som analyseredskaber til at kortlægge problemstillinger som grundlag for design af løsninger.

Proces og metode – Brugerens rejse
Helhedsorienterede koncepter udvikles i tæt samarbejde med interessenter og på baggrund af brugerundersøgelser. Ved at inddrage og involvere brugere i procesforløb, opnås evidens og optimalt perspektiv i konceptet. Rie Ollendorff Architects råder over specifik faglighed, der på baggrund af en tværfaglig horisont, analyserer og kortlægger yderst komplekse forhold.

Et eksempel er konceptet Brugerens rejse, der er udviklet i forbindelse med et demonstrationsprojekt for Region Hovedstaden. Grundtanken er, at god tilgængelighed og wayfinding forudsætter sammenhæng i design, entydig og positiv kommunikation og respekt for alle brugere.

Brugerens rejse løser, ud fra en holistisk og tilgængelig tilgang, udfordringen i at finde vej og føle sig tryg på et hospital. Det er et spørgsmål om at tilbyde forståelig information og mulighed for overblik på de steder, hvor brugeren mister orienteringen.

Tilgængelighed og Universelt Design / Design for Alle
Rie Ollendorff Architects arbejder med tilgængelighed ud fra ideologien Universelt Design / Design for Alle. Designideologien skelner ikke mellem funktionshæmmede og ikke funktions-hæmmede brugere, men anvendes til at opnå helhedsorienteret og inkluderende design. Det gælder både i det fysiske miljø og ved udvikling af produkter, der i videst muligt omfang skal kunne anvendes af alle mennesker uden særlig tilpasning eller udformning. Der er særlig fokus på brugerenes behov, og der arbejdes med designstrategier og metoder, der sikrer opmærksomhed på god tilgængelighed tidligt i projektforløb.

Vores viden og solide erfaring giver os grund til at tro på vigtigheden af, at tilgængelighed og Universelt Design / Design for Alle er et nødvendigt redskab, der indgår i udviklingen af vores fysiske omgivelser og nye produkter – for at opnå de bedste løsninger, men også med tanke på gode arbejdspladser, tilgængelige offentlige rum, ligeværdighed og bæredygtig økonomi.

Rie Ollendorff Architects arbejder med tilgængelig information, kommunikation og orientering som vigtige parametre, i forbindelse med Universelt Design og Design for Alle, fordi det er med til at gøre omgivelserne mere tilgængelige. Det er vigtigt at alle mennesker, uanset om de har en funktionsnedsættelse eller ej, føler sig forstået og forstår den information, der bliver kommunikeret. Det er tilgængelighed i en helhedsorienteret optik.