Det siger de

Jette Michaelsen og Regitze Rugholm
Planlægningskonsulenter, Glostrup Hospital (nu Rigshospitalet – Glostrup)

Vi har haft glæden af at samarbejde med Rie på flere områder som dækker tilgængelighed, byggeri og vejfinding. Rie kan formå at udfordre den vanlige tankegang og har altid brugeren for øje. Hendes force er hendes helhedstænkning der sikrer, at man i projekt altid kommer hele vejen rundt. Resultater fra samarbejdet kan bl.a. ses i forhallen på Rigshospitalet – Glostrup.

 

 

John Heilbrunn
Næstformand Dansk Blindesamfund

Jeg og redaktionsgruppen i Dansk Blindesamfund, som har stået som ansvarlige for en moderne og tidssvarende publikation om Tilgængelighed for Blinde og svagsynede, har med stort udbytte og glæde trukket på Rie Ollendorffs viden og erfaring på dette område. Hun har ført pennen og skrevet store dele af publikationen i en konstant positiv dialog med resten af gruppen. En positiv arbejdsform, en meget fornøjelig tone, humor og inspiration er fire nøgleord, som karakteriserer arbejdet fra start til slut.