CV. Rie Ollendorff

Wayfinding- og tilgængelighedskonsulent, cand.arch. MAA

Særlige arbejdsområder

 • Stud. Master Universelt Design
 • Tilgængelighed
 • Wayfinding Brugerens rejse.
 • Procesledelse.
 • Projektledelse.

Uddannelse

 • Arkitektskolen i Aarhus, 1998, Arkitekt MAA.

Efteruddannelse

 • Master i Universelt Design. Studerende på Aalborg Universitet i København. Påbegyndt i 2017.
 • Proceskonsulent, 2011-2012. Diplomuddannelse Go’Proces (PKU), VIA University College Campus Aarhus.
 • Tilgængelighedsrevisor, 2009. Vejsektorens tilgængelighedsrevisoruddannelse VEJ_EU.
 • Projektleder, 2007. Implement A/S
 • Tilgængelighedskonsulent, 2003. Dansk Center for Tilgængelighed (SBi).

Udvalgte referencer

 2014 – Rie Ollendorff Architects ApS:

 • Glostrup Kommune. Wayfindingprojekt.
 • Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Analyse af wayfinding. Pågår.
 • Silkeborg Kommune. Wayfindingprojekt Gødvad Plejecenter. Pågår.
 • Aarhus Kommune. Rammeaftale tilgængeligheds- og huskonsulent. Pågår.
 • Generationernes Hus Aarhus Ø. Wayfinding- farve- og skiltestrategi, Universelt design og tilgængelighed. Pågår
 • Banedanmark. Projektering af ledelinjer på perroner for synshandicappede på Odense, Kolding, Aalborg og Fredericia station. Pågår
 • Banedanmark. Granskning af ledelinjeprojekt på perroner for synshandicappede på Herfølge, Tureby, Østerport, København H. Valby, Roskilde, Regstrup og Svebølle Station.
 • Gentofte Kommune. Implementeringsplan. Universelt Design i fremtidige projekter.
 • Gentofte Kommune. Fondsansøgning og skitseforslag til udearealer Bank-Mikkelsensvej
 • Gentofte Kommune. Wayfindingstrategi Bank-Mikkelsensvej – Botilbud.
 • Vinder af ‘Fremtidens fritidstilbud’, delopgave B. Sammen med White Arkitekter AS, Landskabsarkitekterne Roskilde ApS og Moe A/S Rådgivende ingeniører. Wayfinding og universelt design. Pågår
 • Vinder af Generationernes Hus Aarhus Ø. Wayfinding- kunst- og skiltestrategi, Universelt design, tilgængelighed. Sammen med JFP, KPF, Rum Arkitekter, Kragh & Berglund, SWECO.
 • Vinder af Risskov Brynet. Sammen med Skala Arkitekter, Spangenberg og Madsen, Sweco, Dissing og Weitling.
 • DSB. Granskning tilgængelighed. Østerport Station.
 • DSB. Projektering af ledelinjer for synshandicappede Bernstorffsgade.
 • DSB. Projektering af ledelinjer for synshandicappede på Københavns Hovedbanegård.
 • Banedanmark. Udarbejdelse af registreringssystem i forhold til TSI-PRM (europæiske tilgængelighedskrav på stationer).
 • Fermentoren Aarhus. Tilgængelighed i Ølbar. Projektering.
 • Profil Optik/Gottlieb Paludan Architects. Besigtigelse af butikker i Jylland og på Fyn.
 • Cobe / KUA. Granskning KUA Universitetstorv ift. tilgængelighed
 • DSB. Ombygning Tinglev Kiosk, Cykelparkering Aarhus H, Bagel Aarhus H, Omklædning Fredericia og Struer værksted. Projektering.
 • Museum Østjylland, Grenå. Wayfinding strategi
 • Jorton. Granskning Esbjerg landgangen
 • Dansk Blindesamfund. Høringssvar ang. Letbaner og Supercykelstier
 • Aarhus Kommune. Tilgængelighedskonsulent. Granskning af div.projekter
 • Aarhus Kommune. Projektering. Tilgængelige overgange på Harald Jensens Plads
 • Aarhus Kommune. Udarbejdelse af principtegninger, tilgængelighed i fortove
 • Atkins. Granskning Køge Nord Station ift. tilgængelighed
 • Faaborg-Midtfyn Kommune. Granskning Havnebad
 • Banedanmark. Skitsering. Chikaneanlæg Kolding Station
 • Region Sjælland. Granskning af Universitetssygehus Køge, wayfinding og tilgængelighed
 • DSB. Opsætning af ladestationer og handicaplifte på 35 stationer
 • Region Midt. Hospitalsenhed Midt. Implementerings- og procesplan. Wayfinding på fire hospitaler
 • Frederiksberg Kommune. Skolen Grundtvigsvej. Granskning af tilgængelighed
 • Design for alle. Valgt ind i bestyrelsen. Næstformand
 • Banedanmark. Afdækning af TSI-PRM krav ved stationer
 • Region Hovedstaden. Granskning af byggeprojekter: Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Psykiatrisk Center Ballerup, Ny Psykiatri Bispebjerg mfl.
 • Banedanmark. Granskning Odense station
 • Hatch & Bloom. Wayfinding og tilgængelighed i Viborg
 • Randers Kommune. Cykel- og gangbro i Langå.
 • DSB. Opdatering af ledelinjekoncept.
 • Glostrup Hospital. Koncept wayfinding.
 • Dansk Blindesamfund. Webbaseret tilgængelighedsvejledning.
 • Uganda. Design af tilgængeligt latrin. Udviklingsprojekt for Dansk Handicapforbund.
 • Uganda. Afrikas første tilgængelighedsstandard.

2012-2014. Gottlieb Paludan Architects:

 • Glostrup Hospital. Wayfinding og tilgængelighed. Bygherrerådgivning, projektledelse. Konceptudvikling af interaktivt wayfindingsystem. Ombygning og implementering af anbefalinger. Byggesager.
 • Banedanmark. Projektledelse. Udlægning af ledelinjesystem på samtlige kystbanestationer samt øvrige togstationer.
 • Bispebjerg Hospital. Wayfinding. Analyse og udvikling af skilte- og navngivningskoncept.
 • Nyt Aalborg Universitetshospital. Kvalitetssikring af tilgængelighed.
 • Projektledelse. Ledelinjekoncept på 3 stationer.
 • Udsendt til Ghana. Udarbejdelse af national tilgængelighedsstandard og registreringssystem. Undervisning i tilgængelighed.

2009-2012.  Public Arkitekter:

 • Regionshospitalerne Silkeborg og Hospitalsenhed Vest, Midlab, Midttrafik, DSB og Arriva. Projekt- og procesledelse. Innovativt samarbejde omkring tilgængelighed og wayfinding til og fra stationer og hospitaler.
 • DSB Rejsekort. Projektledelse og byggeledelse. Opsætning af rejsekort på 167 stationer.
 • Region Hovedstaden. Projektledelse – tilgængelighedskonsulent. Registreringsmateriale til serviceeftersyn i forhold til tilgængelighed på hospitaler, psykiatri og handicapinstitutioner. Handlingsplaner til forbedring af forholdene. Rådgiver for alle institutionerne.
 • Københavns Kommune. Tilgængelighedsrevisor. Valby tilgængelighedsrute.
 • DSB. Tilgængelighedskonsulent. Udarbejdelse af webbasseret tilgængelighedsstandard. Placeret på SBi´s hjemmeside
 • Banedanmark. Tilgængelighedskonsulent. Løbende kvalitetssikring af perron- og forpladsprojekter, i henhold til danske og europæiske tilgængelighedsnormer.
 • Aarhus Kommune. Tilgængelighedskonsulent, Bispetorv, Bruuns Bro og Spanien Badeanstalt.
 • Markedsføring.

2008 Dansk Handicapforbund

 • Udsendt til Uganda. Udarbejdelse af Afrikas første tilgængelighedsstandard.

2001 – 2009. DSB Arkitekter:

 • DSB og Banedanmark. Granskning af byggeprojekter ift tilgængelighed
 • Projektledelse. Idéudvikling af interaktiv ledelinjesystem i samarbejde med opfindervirksomhed.
 • DSB og Banedanmark. Tilgængelighedskonsulent og projektledelse. Udviklingsprojekt ’Markeringer af trapper for svagtseende’. Håndtering af styregruppe, følgegruppe, analyse, brugerinddragelse, udarbejdelse af materialevejledning og materialesamling.
 • Banedanmark og Trafikministeriet. Tilgængelighedskonsulent og projektledelse. Udvikling af ledelinjekoncept for DSB og Banedanmark
 • Projektledelse: Stationsmoderniseringer: Hinnerup – Frederikshavn, 12 stationer. Padborg-Gørding, 15 stationer.
 • Omlægning af Arden Station. Projektering. Sikring af tilgængelighed.
 • Projektleder. Helhedsplan for Aarhus Hovedbanegård.
 • Studie af tilgængelighed i Japan. Udsendt.
 • Kvalitetssikring af byggeprojekter internt ift. tilgængelighed.

1999 – 2001. Vejle Kommune:

 • Kommuneplan
 • Lokalplanlægning

1998. Poulsen og Therkildsen:

 • Helhedsplan Thisted havn